Διασφάλιση Ποιότητας του Διαγνωστικού Τμήματος του ΕΙΠ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012 για Κλινικά Εργαστήρια

Το ΕΙΠ ενημερώνει ότι το Διαγνωστικό του Τμήμα έχει διαπιστεύσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς του, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012 για Κλινικά Εργαστήρια, καθώς επίσης και την Μοριακή Εξέταση που αφορά στην Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARSCoV-2 (υπεύθυνου για την COVID-19) (Αρ. Πιστοποιητικού : 1253). Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στo παρακάτω link:

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=226344

Παράλληλα, το Διαγνωστικό Τμήμα διασφαλίζει την ποιότητα των εξετάσεων που διενεργεί συμμετέχοντας σε Διεργαστηριακά Προγράμματα και Εξωτερικούς Ποιοτικούς Ελέγχους που οργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς και φορείς όπως ο W.H.O. και το ECDC.

Η εξέταση που αφορά στην ανίχνευση αντισωμάτων IgG και IgA έναντι στον ιό SARS-CoV-2 (υπεύθυνου για την COVID 19) έχει περάσει με επιτυχία τον Εξωτερικό Ποιοτικό Έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ευρωπαϊκό φορέα ECDC (European Center for Disease Control).

Δείτε εδώ τις Διαπιστεύσεις μας :

Certificate of Sars-CoV-2 antibodies

Αξιολόγηση ΕΣΥΔ κατά ISO 15189:2012