Διευκρινιστική για τη Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2023 για την προμήθεια αναλωσίμων

Διευκρινιστική για τη Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2023 για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με Ακρωνύμιο AlphaSyn (Τ2ΕΔΚ-02813) και συστημικό αριθμό α/α ΕΣΗΔΗΣ: 182954

Δείτε εδώ τη Διευκρινιστική για τη Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1_2023