Διοικητικές Υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δρ. Χριστίνα Β. Οικονομοπούλου

Δρ. Χριστίνα Β. Οικονομοπούλου

Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης
Τηλ:210-6478814
Email: .img@.img

Το τμήμα διοίκησης είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών θεμάτων του Ινστιτούτου  και απαρτίζεται από τα παρακάτω επιμέρους  γραφεία που έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Αγγελική Νάκου

Αγγελική Νάκου

Τηλ.: 210-6478850
Email: .img@.img

Γεωργία Μπουζέα

Γεωργία Μπουζέα

Τηλ.: 2106478856
Email: .img@.img
Email: .img@.img

profile

Σπυριδούλα Χαραλαμποπούλου

Τηλ.: 2106478860
Email: .img@.img
Email: .img@.img

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

profile

Ειρήνη Τσαγκαρίδου

Τηλ.: 210-6478858
Email: .img@.img

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Δρ. Σίσσυ Κολυβά

Δρ. Σίσσυ Κολυβά

Τηλ.: 210-6478883
Email: .img@.img

Δρ. Μαρία Λινού

Δρ. Μαρία Λινού

Τηλ.: 210-6478831
Email: .img@.img

Αγγελική Λυμπεροπούλου

Αγγελική Λυμπεροπούλου

Τηλ.: 210-6478894
Email: .img@.img

Χριστίνα Δρίβα

Χριστίνα Δρίβα

Τηλ.: 210-6478801
Email: .img@.img

me2

Δρ. Δημήτριος Ζήσης

Τηλ.: 210-6478897
Email: dimitris.zisis @pasteur.gr

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

kazana

Δήμητρα Kαζάνα

Τηλ.: 210-6478872
Email: .img@.img

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αγγελική Λυμπεροπούλου

Αγγελική Λυμπεροπούλου

Προϊσταμένη
Τηλ.: 210-6478845, 210-6478894
Email: .img@.img

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

profile-icon-man

Τηλ.: 210-6478845, 210-6478802
Email: .img@.img

image003

Λευτέρης Αγγέλου

Τηλ.: 210-6478802
Email: leftag@pasteur.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

profile

Ελένη Παπαδιά

Τηλ.: 210-6478845
Email: .img@.img

profile-icon-man

Εμμανουήλ Λαντζουράκης

Τηλ.: 210-6478105

profile-icon-man

Αθανάσιος Καμηλάρης

Τηλ.: 210-6478121

profile-icon-man

Ευάγγελος Κουτράκης

Τηλ.: 210-6478120
Email: .img@.img

profile-icon-man

Αθανάσιος Χαϊντούτης

Τηλ.: 210-6478125

profile-icon-man

Ιωάννης Σακελλαράκης

Τηλ.: 210-6478845

profile

Μαρία Ροδίτου

Τηλ.: 210-6478123

profile

Άννα Γιαννουσά

Τηλ.: 210-6478845

Top