Διορισμός νέου Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Ο Δρ. Ευστάθιος Γκόνος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Docent της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Όρεμπρο, Σουηδία, εξελέγη Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου και διορίσθηκε με το ΦΕΚ 813/29.9.2021.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση