Επιστημονικές Προτεραιότητες του Δικτύου Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι μέλος του Pasteur Network, το οποίο υοθετεί τις επιστημονικές προτεραιότητες του δικτύου.

Στο συνημμένο βίντεο παρουσιάζονται οι επιστημονικές προτεραιότητες του Δικτύου Παστέρ

PasteurNetwork_VIDEO