Επιτεύγματα 5-ετίας

ΕΡΕΥΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (2014-2018)

Σε αυτήν την πενταετία ερευνητικά έργα που διεξάγονται σε εργαστήρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur ή σε συνεργασία με ερευνητές άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (εθνικών ή διεθνών) οδήγησαν σε > 250 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. Ο συντελεστής επίδρασης (IF) του Έτους που δημοσιεύτηκε η κάθε εργασία, όπως ανακτάται από το εργαλείο αναζήτησης BioxBio www.bioxbio.com/if/, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Έτος δημοσίευσηςΜέσος IFΕύρος IF > 5% Δημοσιεύσεων με IF > 5
20143,5815.722 - 13,30923,25
20153,7545,649 - 12,38411,76
20165,1965,071 - 20,25739,06
20174,2285,168 - 17,87226,66
20184,4266,689 - 25,14825

O συνολικός αριθμός ετεροαναφορών για τις δημοσιεύσεις  της περιόδου 2014-2018 είναι 2.307 (WoS)/2572 (Scopus). Οι δημοσιεύσεις με τις περισσότερες αναφορές παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Υψηλά αναφερόμενες δημοσιεύσεις (2014-2018)
Daikos GL, Tsaousi S, Tzouvelekis LS, Anyfantis I, Psichogiou M, Argyropoulou A, Stephanou I, Sypsa V, Miriagou V, Nepka M, Markogiannakis A, Goukos D, Skoutelis A. (2014). Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae bloodstream infections: lowering mortality by antibiotic combination schemes and the role of carbapenems. Antimicrobial Agents & Chemotherapy; 58(4): 2322-8 (241 αναφορές)
Sidera K, Patsavoudi E HSP90 Inhibitors (2014). Current Development and Potential in Cancer Therapy. RECENT PATENTS ON ANTI-CANCER DRUG DISCOVERY 9(1):1-20 (100 αναφορές)
Probert L (2015). TNF and its receptors in the CNS: the essential, the desirable and the deleterious effects. J. Neuroscience 302:2-22. Review (109 αναφορές)
Karagkouni D, Paraskevopoulou MD, Chatzopoulos S, Vlachos IS, Tastsoglou S, Kanellos I, Papadimitriou D, Kavakiotis I, Maniou S, Skoufos G, Vergoulis T, Dalamagas T, Hatzigeorgiou AG. (2018). DIANA-TarBase v8: a decade-long collection of experimentally supported miRNA-gene interactions. Nucleic Acids Res. 46(D1):D239-D245 (26 αναφορές)

Ερευνητικά Προγράμματα και Ανταγωνιστική Χρηματοδότηση 2010-2018

Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου, οι ερευνητές της HPI κατάφεραν να προσελκύσουν χρηματοδότηση για τα ερευνητικά τους έργα από διάφορους οργανισμούς χρηματοδότησης. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης και το είδος των επιχορηγήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Xρονική Περίοδος 2010-2018

Είδος ΧρηματοδότησηςΧρηματοδότηση που διαχειρίστηκε το ΕΙΠ (€) Χρηματοδότηση που διαχειρίστηκαν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή χορηγίες (€)
Έρευνα & Ανάπτυξη / Βιομηχανικά (συνεργασία με βιομηχανίες)5.862.336,00
Επιχορηγήσεις/Χορηγίες3.388.562,0020.000
Εθνικά ανταγωνιστικά4.159.750,00530.000
ΕΛΙΔΕΚ*939.500,00249.500
Ευρωπαικά ανταγωνιστικά2.762.328,000
Άλλα Διεθνή1.659.776,0096.000
Σύνολο18.772.252,00895.500,00

* ΕΛΙΔΕΚ: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Αναλυτική πληροφορία για τα επιστημονικά έργα και την ανταγωνιστική χρηματοδότηση (διάρκεια, οργανισμοί χρηματοδότησης και προϋπολογισμός) κατά την περίοδο αναφοράς παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (πατήστε τα κουμπιά για να εμφανιστούν):

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων (2014-2018), σε εργαστήρια του ΕΙΠ, εκπαιδεύτηκαν και πραγματοποίησαν ερευνητικές διατριβές 71 μεταπτυχιακοί (39 MSc και 32 διδακτορικοί) και 23 προπτυχιακοί φοιτητές. Σήμερα εκτελούνται 27 ερευνητικές διατριβές και διπλωματικές εργασ(4 προπτυχιακά, 5 MSc και 17 διδακτορικά). Η πλειοψηφία των φοιτητών εγγράφηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε Πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερμανία και Δανία).

Επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να δείτε:

Xορηγηθείσες Yποτροφίες (2013-2018)

Για την περίοδο αναφοράς επιτεύχθηκε χρηματοδότηση για συνολικά 15 υποτροφίες από Εθνικούς και Διεθνείς Φορείς Χρηματοδότησης για την υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών νέων επιστημόνων οι οποίοι εκτελούν το έργο τους στα εργαστήρια του ΕΙΠ ή για την εκπαίδευσή τους σε Διεθνή Ινστιτούτα.

Φορείς χρηματοδότησης:

  • IKY:  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
  • IKYDA: IKY και DAAD (Γερμανική Εταιρεία Ακαδημαϊκών ανταλλαγών)
  • ΕΛΙΔΕΚ: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
  • ELPEN: Φαρμακευτική Βιομηχανία
  • FENS: Network for European Neuroscience Schools
    (Δίκτυο Ευρωπαϊκών Σχολείων Νευροεπιστημών)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΠ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Top