Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Σκοπός λειτουργίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, άρθρα 21-27.
Αποστολή της είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ΕΙ Παστέρ.
Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και με φροντίδα για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.
Ο έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας αποτελεί ουσιώδη εγγύηση αξιοπιστίας, ενισχύει την ποιότητα των ερευνητικών έργων, και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και στην αποδοχή της έρευνας που διεξάγεται στο ΕΙ Παστέρ από το κοινωνικό σύνολο.
Η Ε.Η.Δ.Ε. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους. Είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Εκλέγονται, με τριετή θητεία, από το Επιστημονικό Συμβούλιο και ορίζονται με απόφαση Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Τακτικά Μέλη

Λέανδρος Λεφάκης

Δικηγόρος – Διδάκτωρ Νομικής

Πρόεδρος ΕΗΔΕ

Δήμητρα Θωμαϊδου

Διευθύντρια Ερευνών ΕΙΠ,
Υπεύθυνη Μονάδας Οπτικής Μικροσκοπίας

Αντιπρόεδρος ΕΗΔΕ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

ΕΛΕ Β ΕΙΠ, Υπέυθυνη ΤΖΒΠΕ

 

Μέλος ΕΗΔΕ

Νίκη Βασιλάκη

Κύρια Ερευνήτρια ΕΙΠ

 

Μέλος ΕΗΔΕ

Βασιλική Πλέτσα

Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας,
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

Μέλος ΕΗΔΕ

Αναπληρωματικά Μέλη

Μαρία Δαμανάκη

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,
Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Αναπλ. Πρόεδρος ΕΗΔΕ

Πηγή Λυμπέρη

Διευθύντρια Ερευνών ΕΙΠ

Αναπλ. Αντιπρόεδρος ΕΗΔΕ

Ιωάννης Ράμπιας

ΕΛΕ Β ΕΙΠ, Προϊστάμενος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

 

Αναπλ. Μέλος ΕΗΔΕ

Χαραλαμπία Μπολέτη

Κύρια Ερευνήτρια ΕΙΠ

 

Αναπλ. Μέλος ΕΗΔΕ

Εκδηλώσεις

Η Επιτροπή Βιοηθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, διοργάνωσε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, ημερίδα με τίτλο: «Ηθικές Προκλήσεις στην Έρευνα με βιολογικό υλικό», στο Αμφιθέατρο του ΕΙΠ, Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων & της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Δείτε το υλικό της εκδήλωσης και φωτογραφίες

Πρόσκληση

Κάντε κλικ στην πρόσκληση για να τη δείτε σε πλήρες μέγεθος.

Πρόγραμμα

Top