Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, άρθρα 21-27.
Αποστολή της είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ΕΙ Παστέρ.
Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και με φροντίδα για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.
Ο έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας αποτελεί ουσιώδη εγγύηση αξιοπιστίας, ενισχύει την ποιότητα των ερευνητικών έργων, και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και στην αποδοχή της έρευνας που διεξάγεται στο ΕΙ Παστέρ από το κοινωνικό σύνολο.
Η Ε.Η.Δ.Ε. αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους. Είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Εκλέγονται, με τριετή θητεία, από το Επιστημονικό Συμβούλιο και ορίζονται με απόφαση Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος Επιτροπής 

Καθηγήτρια κ. Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αντιπρόεδρος 

Αναπληρωτρια Καθηγήτρια κ. Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου,Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη Επιτροπής

  • κα Έλενα Παπαευαγγέλου, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωματικό μέλος την κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
  • κα Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου,Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωματικό μέλος την κα Ιωάννα Μιχαλοπούλου,Δικηγόρο Αθηνών
  • κα Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αναπληρωματικό μέλος την κα Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ηθικής Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • κα Στέλλα Χαδιώ – Μάντζαρη, Καθηγήτρια Φυσιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αναπληρωματικό μέλος τον κο Κωνσταντίνο Μουντζούρη, Επίκουρο Καθηγητή, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • κο Κωνσταντίνο Κορναράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Χριστιανικής Ηθικής, Τμήμα Θεολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αναπληρωματικό μέλος τον κο Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, Λέκτορα Εφαρμοσμένης Ηθικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • κα Αριάδνη Λουκία Χάγερ – Θεοδωρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γονιδιακής Τεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αναπληρωματικό μέλος την κα Σωτηρία Χαραλάμπους, Ερευνήτρια Α’ και Προϊσταμένη ΤΖΠΒΕ, Ε.Ι.Παστέρ
  • κα Ουρανία Γεωργοπούλου, Ερευνήτρια Α΄, Ε.Ι.Παστέρ, με αναπληρωματικό μέλος την κα Πηγή Λυμπέρη, Ερευνήτρια Α΄, Ε.Ι.Παστέρ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιοηθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ,

διοργάνωσε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, ημερίδα με τίτλο: «Ηθικές Προκλήσεις στην Έρευνα με βιολογικό υλικό», στο Αμφιθέατρο του ΕΙΠ, Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων & της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Δείτε το υλικό της εκδήλωσης και φωτογραφίες

Προσκληση

Πρόγραμμα 

Top