Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Μελών του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ, 4-5 Σεπτεμβρίου 2019 Αθήνα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Παστέρ) έχει τη ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του την Ευρωπαϊκή Συνάντηση  των Μελών του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ,  η οποία  θα διεξαχθεί στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2019. H Επιστημονική αυτή Εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Ε.Ι.Παστέρ.

Στη Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση  θα συναντηθούν Διευθυντές και Επιστήμονες των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Παστέρ (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία {Παρίσι, Λίλλη}, Ελλάδα, Ιταλία, Ρωσία), Μέλη του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), καθώς και του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας.

Στη διάρκεια των εργασιών της επιστημονικής αυτής συνάντησης θα αναδειχθούν νέες τεχνολογίες και επιστημονικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στα διάφορα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Παστέρ, καθώς και οι δυνατότητες ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των Μελών του Διεθνούς Δικτύου. Η Συνάντηση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας, αλλά και θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση διεθνών θεμάτων Δημόσιας Υγείας.