Κύκλος Σεμιναρίων ΕΙΠ: Προσκεκλημένη ομιλήτρια Pauline Speder – Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Στο πλαίσιο διοργάνωσης των σεμιναρίων του ΕΙΠ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ομιλία την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00-14:30 

Ομιλήτρια : Pauline Speder
Speder Lab-Brain plasticity in response to the environment
Department of Developmental and Stem Cell Biology
Institut Pasteur/CNRS

Τίτλος ομιλίας: « Building the neurogenic niche, one block at a time»