Μελέτη ενός νέου ενζύμου (φωσφατάση) από το παράσιτο Leishmania donovani με δυναμική αντι-λεϊσμανιακού φαρμακευτικού στόχου.

Επιστήμονες του ΕΙΠ, μέλη του Εργαστηρίου «Ενδοκυττάριος Παρασιτισμός», σε συνεργασία με  ερευνητές της μονάδας «Genome Biology», του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας  (ΕMBL) στην Γερμανία καθώς και της Ερευνητικής Ομάδας «Biomechanics of Host Parasite Interactions» του Ινστιτούτου Advanced BioSciences  στο Πανεπιστήμιο της Grenoble Alpes, μελέτησαν για πρώτη φορά την έκφραση της πρωτεΐνης LdTyrPIP_22 σε παράσιτα Leishmania donovani, δίνοντας αποτελέσματα για την ενζυμική της δράση ως φωσφατάση, τον υποκυττάριο εντοπισμό της, καθώς και την αλλαγή εντοπισμού της εντός του παρασίτου όταν αυτό βρεθεί σε συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές του θηλαστικού μακροφάγου ξενιστή.

Συμμετέχοντες επιστήμονες: Papadaki, Amalia, Olympia Tziouvara, Anastasia Kotopouli, Petrina Koumarianou, Anargyros Doukas, Pablo Rios, Isabelle Tardieux, Maja Köhn, and Haralabia Boleti.

“The Leishmania donovani LDBPK_220120. 1 Gene Encodes for an Atypical Dual Specificity Lipid-Like Phosphatase Expressed in Promastigotes and Amastigotes; Substrate Specificity, Intracellular Localizations, and Putative Role (s).” Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 11 (2021): 85. (Impact Factor 4.123)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2021.591868/full