Νέα Δημοσίευση για τον Ιό του Δάγκειου Πυρετού απο Ερευνητές του ΕΙΠ

Ο ιός του Δάγκειου πυρετού χειραγωγεί  την απόκριση της υποξίας και τον εξαρτώμενο από οξυγόνο επαναπρογραμματισμό του κυτταρικού μεταβολισμού στα μολυσμένα από τον ιό κύτταρα προς όφελος της αποτελεσματικής αντιγραφής του.

Η ομάδα της εντεταλμένης ερευνήτριας Μοριακής Ιολογίας Δρ Νίκης Βασιλάκη, σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού δημοσίευσαν στο περιοδικό Cells 2018, 7(12), 241; https://doi.org/10.3390/cells7120241 (δείκτης απήχησης 4,829) την εργασία με τίτλο: The Role of Tissue Oxygen Tension in Dengue Virus Replication. https://www.mdpi.com/2073-4409/7/12/241 που προσφέρει εξαιρετικά σημαντική γνώση στην έρευνα για την κατανόηση των μηχανισμών λοίμωξης από τον ιό του Δάγκειου πυρετού (Dengue virus).

Οι επιστήμονες που συνέβαλλαν στην ερευνητική μελέτη είναι οι κάτωθι:
Ευσεβεία Φρακολάκη 1, Παναγιώτα Καΐμου 1, Μαρία Μωραΐτη 1, Κατερίνα Ι. Καλλιαμπάκου 1, Καλλιόπη Καραμπέτσου 2, Ελένη Ντότσικα 2, Παναγιώτης Λιάκος 3, Διδώ Βασσιλακοπούλου 4, Πηνελόπη Μαυρομαρά 5, Ralf Bartenschlager 6,7 και Νίκη Βασιλάκη 1,*

Από τα κάτωθι εργαστήρια :
1Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (HPI), 11521 Αθήνα, Ελλάς
2Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 11521 Αθήνα, Ελλάς
3Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 41500 Λάρισα, Ελλάς
4 Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15701 Αθήνα, Ελλάς
5 Εργαστήριο Βιοχημείας και Μοριακής Ιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 68100 Θράκη, Ελλάς
6Τμήμα Μολυσματικών νόσων, Μοριακή Ιολογία, Πανεπιστήμιο Χαιδελβέργης, 69120 Heidelberg, Germany
7German Center for Infection Research, Heidelberg partner site, 69120 Heidelberg, Germany
*Συγγραφέας στον οποίο απευθύνεται η αλληλογραφία.