Νέα υποσχόμενα σκευάσματα νανοσωματιδίων  για μελλοντικές στρατηγικές εμβολιασμού κατά της σπλαχνικής Λεϊσμανίασης

Int J Nanomedicine. 2017 Aug 23;12:6169-6184. doi: 10.2147/IJN.S141069. eCollection 2017

Vaccination with poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanoparticles loaded with soluble Leishmania antigens and modified with a TNFα-mimicking peptide or monophosphoryl lipid A confers protection against experimental visceral leishmaniasis.

Margaroni M1,2, Agallou M1, Athanasiou E1, Kammona O3, Kiparissides C3,4, Gaitanaki C2, Karagouni E1.

1Laboratory of Cellular Immunology, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur Institute. 
2Department of Animal and Human Physiology, School of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens.
3Chemical Process & Energy Resources Institute, Centre for Research and Technology Hellas.
4Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.