Νεα ενημερωτικά έντυπα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Πατήστε εδώ για να δείτε :

Νεό ενημερωτικό έντυπο του Ελληνικού Ινστιτουτου Παστερ

Νέο ενημερωτικό έντυπο του Διαγνωστικού Τμήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ 

Νέο ενημερωτικό έντυπο του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

Κατάλογος Νευρολογικών και αυτοάνοσων εξετάσεων