Οικονομικές Υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

profile-icon-man

Ιωάννης Κούσκος

Προϊστάμενος Τμήματος
Tηλ.: 210-6478849
Email: .img@.img

Το τμήμα οικονομικών είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεκπεραίωση όλων των οικονομικών θεμάτων του Ινστιτούτου και απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους  γραφεία τα οποία έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

profile-icon-man

Ιωάννης Κούσκος

Tηλ.: 210-6478849
Email: .img@.img

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Nikos Noutsos140_140

Νίκος Νούτσος

Τηλ.: 210-6478887
Email: .img@.img

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΤΑΜΕΙΟΥ

profile-icon-man

Ιωάννης Παλάσκας

Τηλ.: 210-6478855
Email: .img@.img

woman avatar

Χριστίνα Μπίτου

Τηλ.: 214 4047569
Email: .img@.img

ΤΑΜΕΙΟ

woman avatar

Μαρία Καρύδη

Τηλ.: 210-6478848
Email: .img@.img

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ευγενία Κωνσταντάκη

Ευγενία Κωνσταντάκη

Τηλ: 210-6478869
Email: .img@.img

Βασιλική Στάικου

Βασιλική Στάικου

Τηλ.: 210-6478867
Email: .img@.img

woman avatar

Παρασκευή Δημαρέλη

Τηλ: 214-4047549
Email: .img@.img

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

fotias_n

Γιώργος Φωτιάς

Τηλ: 2144047560
Email: .img@.img

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

profile-icon-man

Αναστάσιος Μαΐδης

Τηλ.: 210-6478847
Email: .img@.img

woman

Αλέκα Χουσάκου

Τηλ.: 210-6478868
Email: .img@.img

woman

Δήμητρα Μπεχλιούλη

Τηλ.: 210-6478859
Email: .img@.img

woman

Μαρία Αποστολάκη

Τηλ.: 210-6478853
Email: .img@.img

woman

Βασιλική Παπαϊωάννου

Τηλ.: 2144047568
Email: .img@.img

woman

Δήμητρα Καζανα

Τηλ.: 210-647887
Email: .img@.img

Top