Οικονομικές Υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Fax επικοινωνίας: 210-64 47 959

profile-icon-man

Ιωάννης Κούσκος

Προϊστάμενος Τμήματος
Tηλ.: 210-6478849
Email: kouskos@pasteur.gr

Το τμήμα οικονομικών είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεκπεραίωση όλων των οικονομικών θεμάτων του Ινστιτούτου και απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους  γραφεία τα οποία έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

profile-icon-man

Ιωάννης Κούσκος

Tηλ.: 210-6478849
Email: kouskos@pasteur.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Nikos Noutsos140_140

Νίκος Νούτσος

Τηλ.: 210-6478887
Email: mist@pasteur.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΤΑΜΕΙΟΥ

profile-icon-man

Ιωάννης Παλάσκας

Τηλ.: 210-6478855
Email: palaskas@pasteur.gr

Κυριάκος Κλαουδάτος

Κυριάκος Κλαουδάτος

Τηλ: 210-6478861
Email: klaoudatosk@pasteur.gr

ΤΑΜΕΙΟ

profile-icon-man

Ιωάννης Eυαγγέλου

Τηλ.: 210-6478848
Email: geva@pasteur.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ευγενία Κωνσταντάκη

Ευγενία Κωνσταντάκη

Τηλ: 210-6478869
Email: konstantaki@pasteur.gr

Βασιλική Στάικου

Βασιλική Στάικου

Τηλ.: 210-6478867
Email: vstaikou@pasteur.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

profile-icon-man

Γιώργος Φωτιάς

Τηλ: 2144047560
Email: marketing@pasteur.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

profile-icon-man

Αναστάσιος Μαΐδης

Τηλ.: 210-6478847
Email: maidis@pasteur.gr

portrait-09-512

Αλέκα Χουσάκου

Τηλ.: 210-6478868
Email: achousakou@pasteur.gr

portrait-09-512

Σοφία Μυλωνά

Τηλ.: 210-6478859
Email: smilona@pasteur.gr

portrait-09-512

Μαρία Αποστολάκη

Τηλ.: 210-6478853
Email: mapo@pasteur.gr

Top