ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόδηλου αριθμητικού σφάλματος του Α/Α 3 του Τμήματος 5 & Α/Α 30 του Τμήματος 6 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2020 «Προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για COVID-19 (CPV: 33790000-4)»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόδηλου αριθμητικού σφάλματος του Α/Α 3 του Τμήματος 5 & Α/Α 30 του Τμήματος 6 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2020 «Προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για COVID-19 (CPV: 33790000-4)»

Για το πλήρες κείμενο της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ πρόδηλου αριθμητικού σφάλματος του Α/Α 3 του Τμήματος 5 & Α/Α 30 του Τμήματος 6 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2020 “Προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για COVID-19 (CPV: 33790000-4)”, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόδηλου αριθμητικού σφάλματος του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17_2020