Ορισμός Δρ Ιωάννη Ράμπια ως εμπειρογνώμονα στο EDQM

O Δρ Ιωάννης Ράμπιας, Προϊστάμενος του Ποιοτικού Ελέγχου Εμβολίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ oρίστηκε στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων Ανθρώπινων Εμβολίων (15) (Human Vaccines and Sera), κατά την 165η σύνοδο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (Ph. Eur. Commission) της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας στην Yγεία (EDQM) του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο στις 27 Νοεμβρίου 2019.

Είχε προηγηθεί  έγκριση της υποψηφιότητας ( Nomination Letter) στις 16 Οκτωβρίου 2019 αρ. Πρωτ.: 123033 από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Αυτή είναι η πρώτη φορά πού υπάρχει ελληνική συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα Ανθρώπινα Εμβόλια (15) (Human Vaccines and Sera).

Η Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας στην  Υγεία (EDQM) είναι η Διεύθυνση του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι αρμόδια για την εκπόνηση νομικά δεσμευτικών ποιοτικών προτύπων για καλής ποιότητας φάρμακα.

Η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία αποτελεί ενιαίο έργο αναφοράς για τον ποιοτικό έλεγχο των φαρμάκων στις υπογράφουσες χώρες της Σύμβασης για την εκπόνηση της επί του παρόντος, 38 κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα επίσημα δημοσιευμένα πρότυπα παρέχουν νομική και επιστημονική βάση για τον ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας. Αφορούν την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση και τις δοκιμές που πρέπει να διεξάγονται στα φάρμακα, στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαρμάκων και στα ενδιάμεσα προϊόντα της σύνθεσης. Συνεπώς, όλοι οι παραγωγοί φαρμάκων ή / και ουσιών για φαρμακευτική χρήση πρέπει να εφαρμόζουν αυτά τα ποιοτικά πρότυπα προκειμένου να εμπορευθούν τα προϊόντα τους στα κράτη που έχουν υπογράψει τη σύμβαση.

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (Ph. Eur. Commission) είναι το όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και τη διατήρηση του περιεχομένου της. Η Επιτροπή υιοθετεί όλα τα κείμενα που θα δημοσιευθούν, παίρνει τεχνικές αποφάσεις με συναίνεση και απαρτίζεται από αντιπροσωπείες που εκπροσωπούν τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για την εκπόνηση μιας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

Η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία χρησιμοποιείται ευρέως διεθνώς. Δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση και η επέκταση του διεθνούς εμπορίου παρουσιάζουν αυξανόμενη ανάγκη να αναπτυχθούν παγκόσμια ποιοτικά πρότυπα για τα φάρμακα, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με όλους τους χρήστες της Φαρμακοποιίας παγκοσμίως.