Παράταση προθεσμίας πλήρωσης (1) θέσης Χημικού Παραγωγής για τη στελέχωση της Μονάδας Εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Δείτε εδώ την 5092-Παράταση Πρόσκλησης Χημικού Παραγωγής Μονάδας Εμβολίων Ε.Ι.Π._6ΚΞ446ΨΧ6Τ-ΞΝΥ

Δείτε εδώ την αρχική πρόσκληση της θέσης