Παρουσίαση του Ε.Ι.Παστέρ από την Προέδρου του Δ.Σ., Καθηγήτρια Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Στο πλαίσιο της διημερίδας διαλόγου και εργασίας που διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), στις 18 και 19 Ιουνίου 2018, στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, προσκλήθηκαν οι Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Πρόεδρος του Δ.Σ., Kαθηγήτρια Φωτεινή Στυλιανοπούλου, συμμετείχε με παρουσίασή της για το Ε.Ι.Παστέρ.
Για την προβολή της παρουσίασης, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ ΚΑΘΗΓ. Φ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΣΕΚ)