Πλήρωση (1) θέσης ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων.

Δελιτε εδώ την 13386-Πρόσκληση πλήρωσης (1 )Θέσης Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων ΕΙΠ- (Ψ0ΧΝ46ΨΧ6Τ-0ΙΜ)

Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ:Υποβολή αίτησης για θέση Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων