Πλήρωση (1) θέσης Χημικού Παραγωγής για τη στελέχωση της Μονάδας Εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Δείτε εδώ την 4674-Πρόσκληση Χημικού Παραγωγής Μονάδας Εμβολίων-6ΔΨ446ΨΧ6Τ-17Ξ

Υποβολή αίτησης για θέση Χημικού Παραγωγής Μονάδας Εμβολίων