Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Αναπληρωματικού Μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει (1) θέσης Αναπληρωματικού Μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ).

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΗΔΕ ΤΟΥ ΕΙΠ_ΩΑΟ646ΨΧ6Τ-ΘΔΦ