Προκήρυξη για θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας_Νέοι θεραπευτικοί στόχοι για νευροεκφυλιστικά νοσήματα

Δείτε εδώ την 4061-Προκήρυξη για θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας_Νέοι θεραπευτικοί στόχοι για νευροεκφυλιστικά νοσήματα_90ΚΒ46ΨΧ6Τ-49Μ

και τα σχετικά :

1-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

2-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ -Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ

3-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ-Υπόδειγμα Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ

4-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΠ

5-ΣYNHMMENO-Υπόδειγμα ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ