Προκήρυξη για θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας_Βιοπληροφορική

Δείτε εδώ την 4059-Προκήρυξη για θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας_Βιοπληροφορική_60ΓΝ46ΨΧ6Τ-Η97

και τα σχετικά :

1-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

2-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ -Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ

3-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ-Υπόδειγμα Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ

4-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΠ

5-ΣYNHMMENO-Υπόδειγμα ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ