Προκήρυξη θέσης ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄Βαθμίδας_Κτηνίατρος

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ_4084_61ΡΛ46ΨΧ6Τ-006

Για έντυπα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε επεξεργάσιμη μορφή, παρακαλούμε πατήστε εδώ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕ
  2. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ -Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ
  3. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ-Υπόδειγμα Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ
  4. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΠ
  5. ΣYNHMMENO-Υπόδειγμα ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ