Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας Μοριακή Ιολογία – μελέτη των μηχανισμών λοίμωξης και ανοσιακής απόκρισης

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ: 6859-Προκήρυξη Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας_Μοριακή Ιολογία_ΩΤ4646ΨΧ6Τ-ΓΕΒ

Για έντυπα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε επεξεργάσιμη μορφή, παρακαλούμε πατήστε εδώ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
  2. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ -Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ
  3. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ-Υπόδειγμα Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ
  4. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΠ
  5. ΣYNHMMENO-Υπόδειγμα ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ