Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας_Βακτηριολογία – Αντιμικροβιακή αντοχή

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  2424-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ_6ΡΚΒ46ΨΧ6Τ-ΠΛΕ

Για την αίτηση, παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Επιπλέον δείτε εδώ αναλυτικά:

  1. Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ, 
  2. Υπόδειγμα Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ,
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΠ,
  4. Υπόδειγμα ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ