«Προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης εξωτερικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ)»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία θέση εξωτερικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ)».

Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΕΙΠ ΜΑΙΟΣ 2022 6Ξ2Ι46ΜΤΛΡ-ΞΣ5