Πρόσκληση για θέση Πλήρωση (1) θέσης ΠΕ Βιολόγου ή Χημικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

Δείτε εδώ την 12594_Πλήρωση (1) θέσης ΠΕ Βιολόγου ή Χημικού, για τη στελέχωση του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου (ΑΔΑ ΩΔΛ646ΨΧ6Τ-2Β7)

Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Aίτηση για θέση Χημικού ή Βιολόγου