Πρόσκληση για θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στο Διαγνωστικό Τμήμα του Ε.Ι.Π.

Δείτε εδώ την 834__Πρόσκληση για θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στο Διαγνωστικό Τμήμα του ΕΙΠ-ορθή επανάληψη_ΨΧΧ946ΨΧ6Τ-ΞΒΝ

Υποβολή αίτησης για θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στο Διαγνωστικό Τμήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ