Πρόσκληση για μία θέση Τεχνικού Πληροφορικής – Παράταση Προθεσμίας

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_9ΚΖΡ46ΨΧ6Τ-Α7Ξ

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019