Πρόσκληση για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού / ΕΛΙΔΕΚ (ΚΩΔ. 899)

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 915-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΛΙΔΕΚ 899 – 68ΕΜ46ΨΧ6Τ-579 (1)