Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φίλτρων κλιματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  φίλτρων κλιματισμού – Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 29/06/2020, ώρα : 15:00 μ.μ. – Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7035 – 22.06.2020