Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση υποτροφίας με υποψήφιο διδάκτορα-ΕΠΑΛΘ 510925

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ9071-Πρόσκληση για Υποψήφιο Διδάκτορα_ΕΠΑΛΘ 510925_Ψ0Ν246ΨΧ6Τ-ΖΞΓ

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020