Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοιατρικής ΄Ερευνας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοιατρικής ‘Ερευνας – Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 10/11/2020, ώρα : 14:00 μ.μ. – Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12148 – 03.11.2020