Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη υποτροφίας

Δείτε εδώ την 14212-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_ΩΧΚ046ΨΧ6Τ-2ΨΘ

Δείτε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ