Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ΔΕ – ΤΕ Συντηρητή ζώων εργαστηρίου / Αίτηση για θέση ΔΕ – ΤΕ Συντηρητή ζώων εργαστηρίου

Δείτε εδώ αναλυτικά την 2000-Πρόσκληση για θέση ΔΕ_ΤΕ Συντηρητή ζώων εργαστηρίου_92ΘΛ46ΨΧ6Τ-Ε0Χ (1)

Δείτε εδώ την Αίτηση για θέση ΔΕ_ΤΕ Συντηρητή ζώων εργαστηρίου