Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, που θα προταθεί ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Δείτε εδώ αναλυτικά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ_2021