Κύκλος Σεμιναρίων ΕΙΠ: Προσκεκλημένος ομιλητής TILO KUNATH- 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Στο πλαίσιο διοργάνωσης των σεμιναρίων του ΕΙΠ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ομιλία την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 1:00-2:30 μμ.

Ομιλητής: Tilo Kunath, PhD

Reader in Regenerative Neurobiology

Centre for Regenerative Medicine

University of Edinburgh

Τίτλος ομιλίας:  Synucleinopathy in human iPSC-derived dopaminergic neurons and a novel G51D-alpha-synuclein rat model.

Για παρακολούθηση μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ πατήστε εδώ: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10861