Συμμετοχή του ΕΙΠ στο 3o συνέδριο Βιοασφάλειας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ συμμετέχει με τέσσερεις  προσκεκλημένους ομιλητές στο 3ο Συνέδριο Βιοασφάλειας, Την Δρ. Μαρία Λινού, την Δρ Β. Πόγκα, τον Δρ Ι. Ράμπια και την Δρ. Ειρ. Φραγκιαδάκη. Το συνέδριο Διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Βιοασφάλειας  και λαμβάνει χώρα στις 13-14 Νοεμβρίου, με υβριδικό τρόπο.

Δείτε το πρόγραμμα του 3ου Συνεδρίου Βιοασφάλειας στον σύνδεσμο που ακολουθεί 3rd_Biosafety_Congress_Final_Program-1.pdf