Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτουτου Παστερ στην ετήσια συνάντηση του Δικτυου Παστέρ στην Ρώμη

Ο Γενικος Διευθυντης Δρ Ε. Γκόνος και οι συναδέλφοι Σ. Κολυβά & Τ. Καραμήτρος συμμετέχουν εκ μέρους του ΕΙΠ στην ετήσια Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Μελών του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, η οποία διεξάγεται στις 28-30 Νεοεμβρίου 2022 στη Ρώμη.