Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ πρωτοπορεί και διακρίνεται στην έρευνα για την COVID-19: Η Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενωμικής ως μέλος διεθνούς επιστημονικής ομάδας ανακαλύπτει κοινές γενετικές και ανοσολογικές αιτίες σε ασθενείς με σοβαρή COVID19

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ πρωτοπορεί και διακρίνεται στην έρευνα για την COVID-19: Η Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης  Γενωμικής   ως μέλος διεθνούς επιστημονικής ομάδας  ανακαλύπτει κοινές γενετικές και ανοσολογικές αιτίες  σε ασθενείς  με σοβαρή COVID19

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου  Science_severe COVID-19 causes_press_release_GR