Δημοσίευση του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας – Βλαστικών Κυττάρων στο περιοδικό Frontiers in Cellular Νeuroscience

Ερευνητές του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας – Βλαστικών Κυττάρων και της Μονάδας Βλαστικών Κυττάρων δημοσίευσαν άρθρο ανασκόπησης στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Cellular Νeuroscience για τη συμβολή των εξειδικευμένων μικρών RNA στη γονιδιακή ρύθμιση κατά την ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου στην υγεία και τη νόσο. Ειδικότερα το άρθρο αναφέρεται στη σημαντική συνεισφορά της τεχνολογίας των επαγόμενων βλαστοκυττάρων για την κατανόηση των διακριτών χαρακτηριστικών της δομής, της λειτουργίας και της εξέλιξης του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Species-Specific miRNAs in Human Brain Development and Disease

Kanella Prodromidou and Rebecca Matsas

Front Cell Neurosci 13, 559 eCollection 2019 DOI: 10.3389/fncel.2019.00559