Επίκαιρα Νέα COVID-19

Το Διαγνωστικό τμήμα από την πρώτη στιγμή στη μάxη έναντι του νέου κορόνα ιού.

Αποτελέσματα ελέγχου
δειγμάτων SARS-CoV-2

Εργαστηριακή Διάγνωση
του Νέου Corona ιού (2019-nCoV)

Νοσοκομεία Αναφοράς

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ενημέρωση για τους χρόνους
παραλαβής δειγμάτων
και Παράδοσης αποτελεσμάτων
για τον νέο Κοροναιο COVID-19

Δημοσιεύματα τύπου

Top