Διαγνωστικό

Emmanouil Angelakis

Μανόλης Αγγελάκης

MD, Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος, Κύριος Ερευνητής
210-6478804

Διαγνωστικό Τμήμα

To Διαγνωστικό Τμήμα παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων σε εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς για τη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων καθώς και νευροεκφυλιστικών και αυτοάνοσων νευρολογικών παθήσεων. Πραγματοποιούνται, επίσης, επανέλεγχοι σε κλινικά δείγματα από άλλα εργαστήρια για την επιβεβαίωση αποτελεσμάτων και εξετάσεις για τη διάγνωση λοιμώξεων σε κατοικίδια ζώα.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις εκτελούνται με αυστηρές συνθήκες που υπαγορεύονται από διεθνείς οδηγίες. Για τη Διασφάλιση της Ποιότητας το εργαστήριο συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου (EQA) διαγνωστικών εξετάσεων.

- Διαγνωστικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα (Δείτε περισσότερα)

Για τη διάγνωση βακτηριακών, παρασιτικών και ιογενών λοιμώξεων σε ανθρώπους και ζώα, χρησιμοποιούνται τόσο συμβατικές μέθοδοι όπως κυτταροκαλλιέργειες, ανοσοενζυμικές και ανοσοφθορισμός, όσο και νεότερες μοριακές όπως η PCR πραγματικού χρόνου και η αλληλούχηση γονιδίων των μικροβίων. Έχει δοθεί έμφαση σε:

 • συγγενείς λοιμώξεις,
 • λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος,
 • λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • λοιμώξεις από ενδοκυττάρια βακτήρια
 • λοιμώξεις σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση

Σε συνεργασία με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για ιογενή νοσήματα του Ινστιτούτου μας  διενεργούνται εξετάσεις για τη διάγνωση αναδυομένων ιογενών λοιμώξεων όπως οι  ιοί: Δυτικού Νείλου, κοροναϊός Mers-CoV, Ζίκα, Δάγγειος, Chikungunya, Toscana και Ebola.

Σε απάντηση της αυξανόμενης αντοχής ιών σε αντιικούς παράγοντες υπάρχουν διαθέσιμες δοκιμές για την αντοχή ιών σε αντιικά φάρμακα.Ενδεικτικά αναφέρονται: έλεγχος αντοχής του ιού της γρίπης στους αναστολείς νευραμινιδάσης, του κυτταρομεγαλοϊού στα συνθετικά νουκλεοτιδικά ανάλογα και στους αναστολείς ιικής πολυμεράσης, και του ιού της ηπατίτιδος C σε αναστολείς της NS3 πρωτεάσης και  NS5 πολυμεράσης.

Προτεραιότητα στις δραστηριότες του εργαστηρίου αποτελεί η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες αλληλούχησης νέας γενιάς (NGS) και αναπτύσσονται αλγόριθμοι βιοπληροφορικής ανάλυσης για τη διάγνωση λοιμωδών νόσων και την επιτήρηση επιδημιών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γενωμικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου μας.

- Εξετάσεις για τη διάγνωση αυτοάνοσων νευρολογικών νόσων (Νευροανοσολογίας) (Δείτε περισσότερα)

Η ανίχνευση anti-AChR αντισωμάτων για τη διάγνωση της Myasthenia Gravis ήταν η πρώτη εξέταση που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur για τη διάγνωση αυτοάνοσων νευρολογικών παθήσεων. Σήμερα, παρέχεται ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων για τη διάγνωση αυτοάνοσων νευρολογικών παθήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται εξετάσεις για:

 • την Πολλαπλή Σκλήρυνση και το φάσμα των παθήσεων της Οπτικής Νευρομυελίτιδας,
 • νευροεκφυλιστικά νοσήματα (Alzheimers, CreutzfeldtJakobκλπ),
 • αυτοάνοσα νευρολογικά σύνδρομα (LEMS, MorvanSyndrome κλπ),
 • περιφερικές νευροπάθειες (GuillainBarré, MillerFisher, CIPDκλπ) καθώς και
 • αυτοάνοσες μυοπάθειες (πολυμυοσίτιδα και δερματομυοσίτιδα).

Πρόσφατες μελέτες για την αλληλεπίδραση αυτοανοσίας και κεντρικού νευρικού συστήματος ανέδειξαν μια πληθώρα εξωκυττάριων και ενδοκυττάριων νευρωνικών αντιγόνων ως στόχων αντισωμάτων και συνέβαλαν στην βελτίωση της διάγνωσης της αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας και παρανεοπλαστικών νευρολογικών συνδρόμων. Επιπλέον, οι νέες δοκιμές συμβάλλουν στη διάγνωση νοσημάτων που ενδέχεται να έχουν αυτοάνοση  αιτιολογία όπως επιληψία, άνοια και  ψυχιατρικές εκδηλώσεις. Για το λόγο αυτό, έχουμε στενή συνεργασίας με διεθνή ερευνητικά και διαγνωστικά εργαστήρια, ώστε να προσαρμόζουμε συνεχώς τις εξετάσεις μας σύμφωνα με τις εξελίξεις στην Νευροανοσολογία.

Οδηγίες προς ιδιώτες ασθενείς

Στο ΕΙΠ πραγματοποιούνται αιμοληψίες και λήψεις δειγμάτων σε ιδιώτες ασθενείς που παραπέμπονται για εξετάσεις από τους θεράποντες ιατρούς τους τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) από 08:00 έως 15:00, χωρίς ραντεβού.
Ο ασθενής δεν πρέπει να έχει γευματίσει τις τελευταίες 3 ώρες πριν την αιμοληψία.
Ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει το σχετικό Παραπεμπτικό Εξετάσεων (βλ. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ).

Οδηγίες προς ιατρούς, νοσοκομεία & διαγνωστικά κέντρα

Το Διαγνωστικό Τμήμα αναλαμβάνει την εξέταση κλινικών δειγμάτων που αποστέλλονται από θεράποντες ιδιώτες ιατρούς, από ιατρούς συνεργαζόμενων νοσοκομείων ή διαγνωστικών εργαστηρίων.

O ιατρός συμπληρώνει το σχετικό Παραπεμπτικό Εξετάσεων (βλ. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ).

Για την επιλογή του καταλλήλου δείγματος, καθώς και για την ορθή αποθήκευσή του και αποστολή του, ο ιατρός μπορεί να συμβουλευθεί τις οδηγίες και τους πίνακες που παρατίθενται στο πεδίο « ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΨΕΩΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ»

Δείτε εδώ ενημερωτικό σημείωμα που αφορά ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΙΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ»

Συνθήκες λήψεως – Αποθήκευσης - Μεταφοράς δειγμάτων

Για την ορθή μεταφορά των δειγμάτων είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Σε κάθε περιέκτη πρέπει να υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα με το όνομα του ασθενούς, το είδος του δείγματος, την ημερομηνία δειγματοληψίας και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο Παραπεμπτικό Εξετάσεων.
 • Καλό κλείσιμο των περιεκτών, ώστε να μη χύνεται το περιεχόμενο κατά την μεταφορά
 • Τοποθέτηση του περιέκτη μέσα σε πλαστικό σακουλάκι και ακολούθως σε εξωτερικό περιέκτη.
 • Χρησιμοποίηση παγοκυστών και θερμομονωτικών δοχείων για την αποστολή δειγμάτων από μεγάλες αποστάσεις.
 • Επισήμανση με κόκκινη βούλα των μολυσματικών δειγμάτων (AIDS, Ηπατίτιδα, κλπ).

Παρατίθενται σχετικοί πίνακες « ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ»

Παραλαβή δειγμάτων

Τα δείγματα των ασθενών παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Διαγνωστικού  Τμήματος (Κτήριο 5), από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:00.

Αποτελέσματα εξετάσεων

Χρόνοι παράδοσης αποτελεσμάτων

 • Οι απαντήσεις δίνονται συνήθως μεταξύ 2 έως 10 εργάσιμων ημερών.
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο, είναι δυνατή η ταχύτερη εκτέλεση των εξετάσεων.

Παραλαβή αποτελεσμάτων εξετάσεων

Οι απαντήσεις παραδίδονται γραπτά από τις 08:00 έως 14:00 κάθε ημέρα, εκτός της πρώτης ημέρας, που δίνονται μετά τις 11:00. Απαραίτητη είναι η επίδειξη του αποκόμματος που δίνει η Γραμματεία του Διαγνωστικού Τμήματος την ημέρα της λήψεως του δείγματος για εξέταση.

Τα αποτελέσματα, επίσης, μπορούν να αποσταλούν μέσω  email ή fax ή να ταχυδρομηθούν στον ασθενή ή στον θεράποντα ιατρό εάν αυτό ζητηθεί από τον ασθενή κατά την αιμοληψία.

Πληρωμή εξετάσεων - Συμβάσεις

Το Ινστιτούτο δεν είναι συμβεβλημένο με ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους οργανισμούς.

Για την είσπραξη του κόστος των εξετάσεων εκδίδονται  όλα τα νόμιμα παραστατικά. Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών VISA, MASTERCARD και UNIONPAY

Εξετάσεις σε ζώα

Στο Διαγνωστικό Τμήμα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις:

 • Λεϊσμανίωση (Leishmania infantum)
 • Ερλιχίωση (Ehrlichia canis)
 • Τοξοπλάσμωση (Toxoplasma gondii)
 • Έρπης σε γάτες (Feline Herpesvirus-1)

Οι αιμοληψίες σε σκύλους πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή από 9:00 έως 13:00, κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα: 2106478831, 2106478804 – 2106478806

Κατεβάστε εδώ το ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΣΕ-ΖΩΑ

Κατεβάστε εδώ τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Επικοινωνία

Διαγνωστικό Τμήμα – Γραμματεία

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μανόλης Αγγελάκης

MD, Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος, Κύριος Ερευνητής
Τηλ: 210-6478804

Βeatriz Martinez-Gonzalez

PhD, Φαρμακοποιός ,ΕΛΕ Β’

Μαίρη Εμμανουήλ

PhD, Βιολόγος, ΕΛΕ Β’
Τηλ: 210-6478819
.img@.img

Ελίνα Χορευτή

PhD, Βιολόγος, ΕΛΕ Β’
Τηλ: 210-6478817

Άντα Βούλγαρη – Κόκοτα

PhD, Βιολόγος, ΕΤΕ

Ιουλία Καραγεώργου

PhD, Βιολόγος, ΕΤΕ
Τηλ: 210-6478815

Αθανάσιος Κοσσυβάκης

PhD, Βιολόγος, ΕΤΕ
Τηλ: 210-6478822
 .img@.img

Μαρία Ευαγγελίδου

PhD, Βιολόγος

Μαρία Λινού

PhD, Κτηνίατρος
 210 6478831
 .img@.img

Μαρία Μπελιμέζη

PhD, Βιολόγος
 210 6478851
 .img@.img

Bασιλική Πόγκα

PhD, Βιολόγος
.img@.img

Γιώτα Μπίζτα

Bsc, Χημικός, ΕΤΕ
 210 6478815
 .img@.img

Aντώνης Καλλιαρόπουλος

Τεχνολόγος
.img@.img

Βούλα Λαμπροπούλου

Τεχνολόγος
Τηλ: 210-6478815

Αθηνά Τζίφα

Τεχνολόγος
  2106478831
 .img@.img

Μαρία Κουτσουμπίδου

Γραμματέας Εργαστηρίου & Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς
Τηλ.: 210-6478817,
Fax  :210-6478832
.img@.img
Top