Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Παστέρ

«Για την Γαλλία ένα μόνο ίδρυμα (το Ινστιτούτο Παστέρ) μπορεί να επαρκεί. Για την Νότια Αμερική, τη Χιλή, τη Βραζιλία, την Αυστραλία…. είναι προφανές ότι θα πρέπει να εκπαιδευθούν στο Παρισινό Ιδρυμα νέοι επιστήμονες που θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία στις μακρινές χώρες»

~ Louis Pasteur

Το Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Pasteur και συνεργαζόμενων Ινστιτούτων (Reseau International des Instituts Pasteur et Instituts Associes) συμπεριλαμβάνει 33 Ινστιτούτα, διεσπαρμένα σε όλες  τις ηπείρους. Το Ινστιτούτο Pasteur στο Παρίσι (έτος ίδρυσης 1888), αποτέλεσε τον πυρήνα για την ανάπτυξη του Διεθνούς Δικτύου.

Η επί έναν αιώνα προσφορά του Δικτύου Ινστιτούτων Pasteur είναι ουσιαστικά η ιστορία των ανακαλύψεων που σηματοδότησαν την ανάπτυξη των βιοϊατρικών επιστημών και τον αγώνα έναντι των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας:

Της πανούκλας από τον Yersin, του τύφου από τον Laveran, της διφθερίτιδας από τους Roux και Ramon, της φυματίωσης από τους Calmette και Guerrin, της έναρξης της μοριακής βιολογίας από τους Lwoff, J. Monod και F. Jacob, της απομόνωσης του ιού του AIDS από τον J. L. Montagnier. Οκτώ βραβεία Nobel, οκτώ σταθμοί στην ιστορία της ιατρικής.

Τα Ινστιτούτα Παστέρ διαπνέονται από τις ίδιες αξίες για την Έρευνα, την Εκπαίδευση και την προσφορά στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα η αποστολή τους στη Δημόσια Υγεία αποβλέπει στην καταπολέμηση των μολυσματικών νόσων που μαστίζουν πρωταρχικά τους πληθυσμούς των χωρών και περιοχών, όπου τα Ινστιτούτα Pasteur έχουν τις εγκαταστάσεις τους.
Εξίσου σημαντική κρίνεται η συμβολή των Ινστιτούτων του Δικτύου στην επιδημιολογική επαγρύπνηση των νόσων σε παγκόσμια κλίμακα.
Για περισσότερο από έναν αιώνα το Διεθνές Δίκτυο των Ινστιτούτων Pasteur, μέσω των δραστηριοτήτων της Ερευνας και της Δημόσιας Υγείας υπηρετεί τον Ανθρωπο και την Υγεία του.
Το ερευνητικό πεδίο δράσης των Ινστιτούτων του Δικτύου καλύπτει μεγάλο εύρος, κυρίως στις τροπικές χώρες όπου τα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα συχνά λαμβάνουν τη μορφή επιδημιών.
Εκτός από την ερευνητική τους δραστηριότητα, τα Ινστιτούτα του Δικτύου λειτουργούν για τις χώρες όπου είναι εγκαταστημένα αφενός ως Κέντρα Αναφοράς και αφετέρου ως κέντρα παροχής στοιχείων και προτάσεων για τη διαμόρφωση υγειονομικής πολιτικής και την επίλυση προβλημάτων υγείας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι ερευνητικές τους δραστηριότητες, διαφοροποιούνται ανά Ινστιτούτο, ωστόσο αναγνωρίζονται διεθνώς και δημιουργούν μία σταθερή υποδομή για το Δίκτυο. Συνοπτικά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

  1.  Ερευνα σχετικά με ασθένειες μεταδιδόμενες από βακτήρια, παράσιτα ή ιούς. Η επικοινωνία και οι συνεργασίες των εργαστηρίων στα Ινστιτούτα του Δικτύου επιτρέπουν στη διεθνή επιστημονική κοινότητα να ενημερώνεται για προβλήματα υγείας που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Ταυτόχρονα διευκολύνουν τη μεταφορά σύγχρονης επιστημονικής τεχνολογίας σε δυσπρόσιτα περιβάλλοντα.
  2. Παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας προς την τοπική κοινωνία, αλλά συχνά και σε σε εθνικό επίπεδο. Στις υπηρεσίες αυτές ανήκουν: εφαρμογές της κλινικής βιολογίας και μικροβιολογίας, αναλύσεις τροφίμων και νερού, κέντρα εμβολιασμών κ.λ.π.
  3. Κέντρα Αναφοράς μολυσματικών-μεταδοτικών νόσων που συλλέγουν πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο και συνδέονται με διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα κέντρα αυτά διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε προγράμματα για την καταπολέμηση μολυσματικών νόσων.
  4. Εκπαίδευση, όχι μόνο του προσωπικού των Ινστιτούτων αλλά και προσωπικού άλλων Υπηρεσιών Υγείας, φοιτητών και τεχνολόγων που μεταφέρουν στη συνέχεια τη γνώση που απέκτησαν στα Ινστιτούτα του Δικτύου σε άλλες τοπικές και εθνικές Υπηρεσίες και Ιδρύματα.Τα Ινστιτούτα του Διεθνούς Δικτύου Pasteur λειτουργούν ως ανεξάρτητα ιδρύματα αλλά συνδέονται με συνεργασίες και διέπονται από αρκετούς κοινούς θεσμούς. Κάθε Ινστιτούτο του Δικτύου διευθύνεται από ένα Διευθυντή επιλεγμένο με βάση τα επιστημονικά και διοικητικά του προσόντα. Η σύνοδος των Διευθυντών συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο υπό την διεύθυνση του Επιτετραμένου του Δικτύου (Delegué Général du Réseau International des Institus Pasteur et Instituts Associès). Στη διάρκεια αυτών των συνόδων παρουσιάζονται όχι μόνο η πρόοδος αλλά και τα προβλήματα των Ινστιτούτων και συντάσσονται προγράμματα συνεργασίας.H οργάνωση των Ινστιτούτων χαρακτηρίζεται από ευελιξία που επιτρέπει την προσαρμογή και ανταπόκρισή τους στα τοπικά συστήματα και ανάγκες, και υπάρχουν ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την ίδρυση και ανάπτυξη των επιμέρους Ινστιτούτων του Δικτύου. Η συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ Παρισίων, επιτρέπει μία διαρκή ροή τεχνογνωσίας ενώ η συνεργασία στα πλαίσια του δικτύου ατόμων με διαφορετική εθνική καταγωγή επιτρέπει στα Ινστιτούτα του Δικτύου να ενσωματώνονται στις χώρες που βρίσκονται αλλά και να είναι ανοιχτά προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.Οι επιστημονικές συνεργασίες και οι μετακινήσεις επιστημόνων στα πλαίσια του Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ χρηματοδοτούνται από σειρά προγράμματα του Δικτύου. (ACIP, PTR).
Top