Δημόσια Υγεία

Μια από τις κύριες δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ είναι η άμεση ανταπόκριση σε απειλές  για τη Δημόσια Υγεία με εντοπισμό και απομόνωση πολυάριθμων παθογόνων μικροβιακών παραγόντων που προκαλούν επιδημίες.  Ταυτόχρονα βοηθά  το Υπουργείο Υγείας στην παρακολούθηση, την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών με τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Λοιμώξεων. Είναι σαφές ότι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι Ανατολής – Δύσης και κοντά στη Βόρεια Αφρική διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην παρακολούθηση της εισόδου, εμφάνισης και επανεμφάνισης μολυσματικών ασθενειών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

01_homev6-3-262x192

Εθνικά Εργ. Αναφοράς

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ εδρεύουν πέντε εθνικά εργαστήρια αναφοράς λοιμώξεων τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εργαστηριακή διερεύνηση και …

diagnosi

Διαγνωστικό Τμήμα

Tο Διαγνωστικό Τμήμα καλύπτει μία από τις βασικές αποστολές του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εργαστηριακής …

vac-img

Μονάδα Εμβολίων

Η Μονάδα Εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ λειτουργεί από το 1988, με άδεια του Υπουργείου Βιομηχανίας και του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) …

gen3

Ποιοτικός Έλεγχος

To τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου λειτουργεί για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (E.O.Φ.) και εκτελεί ελέγχους προς τρίτους (ιδιώτες …

Top