Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ -Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 με πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή και της επιτροπής Ενιαίας Υγείας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, διενεργήθηκε η πρώτη συνάντηση- συζήτηση για τη δημιουργία εθνικού δικτύου Ενιαίας Υγείας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, του Royal Institute of international affairs «Chatham House» και του διεθνούς οργανισμού One Health platform.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός διευθυντής του ΕΙΠαστερ κ.Μ.Μανουσάκης και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ.Ι.Μπασκόζος και συμμετείχαν εκπρόσωποι από το ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ, Υπ.Υγείας, ΥΠΑΑΤ, Ιατρική σχολή ΑΠΘ, Ιατρική σχολή ΠΘ, Κτηνιατρική σχολή ΑΠΘ, Κτηνιατρική σχολή ΠΘ, Ιατρική σχολή Κρήτης, ΕΦΕΤ και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Ενιαία Υγεία είναι μια παγκόσμια στρατηγική για την εξάπλωση της διεπιστημονικής προσέγγισης της Υγείας, μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών τομέων και φορέων της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος. Η αλληλένδετη σχέση και η επίπτωση του δεσμού ανθρώπου,ζώων,περιβάλλοντος στην υγεία του συνόλου καθιστούν αναγκαία τη διαχείρηση της Δημόσιας Υγείας υπό το πρίσμα της Ενιαίας Υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά θέματα όπως το ότι περισσότερο από το 75% των λοιμωδών νοσημάτων του ανθρώπου προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς που προέρχονται από ζώα, τις δραματικές αλλαγές στο περιβάλλον και στη διαβίωση, το καίριο θέμα της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά μαζί με το προσφυγικό ζήτημα και την αλλαγή στην κατανομή πληθυσμών παγκόσμια, η Ενιαία Υγεία γίνεται αναγκαιότητα στη χάραξη πολιτικών για τη Δημόσια Υγεία. Ένας κόσμος=Ενιαία υγεία.

Στην Ελλάδα υπάρχουν φορείς και επιστημονικοί χώροι με υψηλό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και υψηλή τεχνογνωσία ιακνοί να αντιμετωπίσουν ανά περίπτωση και ανά τομέα τεράστια ζητήματα της Δημόσιας Υγείας όπως αυτά προκύπτουν πολλές φορές αιφνίδια και με δραματικό τρόπο.έτσι καλλούνατι να συνεργαστούν γρήγορα και αποτελεσματικά για τον εντοπισμό, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε πολλαπλά επίπεδα που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία και την επίπτωση στην κοινωνία, τον τουρισμό,το εμπόριο κλπ

Η συνάντηση ήταν διερευνητική για την καταγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα σήμερα έγινε μια πρώτη γνωριμία μεταξύ χώρων αριστείας στην υγεία με σκοπό τη δημιουργία δικτύου Ενιαίας Υγείας στην Ελλάδα για την σφαιρική και άρα αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων Δημόσιας Υγείας μέσα από επιστημονικές κοινοπραξίες, ανταλαγή πληροφοριών, ηλεκτρονικής διασύνδεσης για πρόληψη και αντι μετώπιση, εκπαίδευση και συντονισμό δράσεων σεχτικών με την Υγεία ανθρώπων,ζώων,περιβάλλοντος. Ο γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας χαιρέτισε την σημαντική πρωτοβουλλάι του ΕΙΠαστερ να φέρει σε επαφή τους διαφορετικούς χώρους της Υγείας να συνεργαστούν και δεσμεύτηκε για τη στήριξη της Ενιαίας Υγείας με θεσμικό τρόπο.