Ενιαία Υγεία

Σύμφωνα με το “one health initiative” η Ενιαία υγεία αποτελεί παγκόσμια στρατηγική με σκοπό την εξάπλωση της διεπιστημονικής συνεργασίας και επικοινωνίας, σε όλους τους τομείς της υγείας των ανθρώπων των ζώων και του περιβάλλοντος.

Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1947 από τον Δρ James Steele, ιδρυτή του τμήματος κτηνιατρικής δημόσιας υγείας στο CDC των ΗΠΑ, ο οποίος συνέδεσε την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων με τον όρο “One Health”. Το 2003 εμφανίζεται ο ιός της γρίπης των πτηνών που κινητοποίησε και συσπείρωσε τις κυβερνήσεις της Κίνας και των ΗΠΑ μαζί με παγκόσμιους φορείς υγείας να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της απειλής πανδημίας, η έννοια της Ενιαίας Υγείας αρχίζει να βρίσκει εφαρμογή για να φτάσουμε στο 2008, όπου o όρος αποκτά οντότητα και εντάσσεται στην πολιτική υγείας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Από κει και πέρα η Ενιαία υγεία θεσμοθετείται και εντάσσεται επισήμως στη Δημόσια Υγεία. Ακολουθούν οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η Ενιαία Υγεία με συντονισμένες δράσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, αναδεικνύοντας το τεράστιο κενό που υπάρχει στη χώρα μας σε ότι αφορά τη διεπιστημονική συνεργασία στον τομέα της υγείας.

Η σημασία της εφαρμογής της ενιαίας υγείας έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων του ανθρώπου -το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι ζωοανθρωπονόσοι, της σοβαρής μικροβιακής αντοχής που πλήττει το σύστημα υγείας της χώρας – και σχετίζεται μεταξύ άλλων και με την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών σε ανθρώπους και κτηνοτροφία  – και της υγείας του περιβάλλοντος

Σήμερα περισσότερο από ποτέ διαφαίνεται η ανάγκη άμεσης συνεργασίας ειδικών  διαφορετικών ειδικοτήτων σχετικών με την Δημόσια Υγεία υπό το πρίσμα μιας Ενιαίας, σφαιρικής αντιμετώπισης. Τώρα περισσότερο από ποτέ που ο πληθυσμός της γης αλλάζει, πόλεμοι και φυσικές καταστροφές εξαναγκάζουν τους ανθρώπους σε μετακινήσεις ανά την υφήλιο, τώρα που τα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς δυσκολοπροσβάσιμους παλαιότερα γίνονται ευκολότερα. Το μεταναστευτικό ρεύμα, οι πρόσφυγες,  οι αλλαγές των κλιματικών συνθηκών, οι αλλαγές στις συνήθειες των κατοίκων τόσο στη χρήση της γης όσο και στις διατροφικές τους συνήθειες, η οικονομική κρίση, η περιβαντολλογικές αλλαγές και οι αλλαγές στην κτηνοτροφία καθιστούν τεράστια και άμεση την χάραξη πολιτικών για τη δημόσια υγεία βασισμένη στο τρίπτυχο άνθρωπος-ζώα-περιβάλλον!

Επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης των αρμόδιων για κρούσματα σε ανθρώπους ή σε ζώα σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε άμεσα να κινηθεί ο μηχανισμός προστασίας εξάπλωσης πιθανών σοβαρών επιδημιών. Χρειάζεται ένα σύστημα στο οποίο να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση οι λειτουργοί της Υγείας ανθρώπων και ζώων καθώς και περιβαντολλόγοι, εντομολόγοι και λοιποί σχετικοί με τη δημόσια υγεία. Ένα σύστημα καταγραφής, καθημερινής ενημέρωσης, ειδοποίησης κινδύνου και τελικά συλλογής στοιχείων και δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας.

Πρόσφατο σοβαρό παράδειγμα η επανεμφάνιση κρουσμάτων ελονοσίας και οι διαστάσεις που αυτό πήρε στα ΜΜΕ και στο κοινό.

Η άμεση και λειτουργική συνεργασία μέσω ενός συστήματος καταγραφής και άμεσης ειδοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικοτήτων, θα είχε ως αποτέλεσμα στο παράδειγμά της ελονοσίας  την αποτελεσματικότερη, συντονισμένη και καλά οργανωμένη αντίδραση χωρίς πανικό και διασπορά άχρηστων πληροφοριών στο κοινό με γνώμονα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

«Αναρτημένη ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 11-13 Μαΐου 2018»

Μικροβιακή Αντοχή (Antimicrobial Resistance, AMR) και Ενιαία Υγεία

Ένα σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί μεγάλη προσοχή στην αντιμετώπιση του.

Σε παγκόσμια κλίμακα η αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά (AMR) βρίσκεται  στις πρώτες θέσεις στις πολιτικές ατζέντες των κρατών καθώς το θέμα έχει τεράστια κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση. Η εφαρμογή των αρχών της Ενιαίας Υγείας (One Health) με το σκεπτικό ότι  άνθρωποι, zώα ,περιβάλλον είναι συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα , αποτελεί μονόδρομο στην χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων της υγείας.

Από την πλευρά της κτηνιατρικής, η συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών στα ζώα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής από τα βακτήρια.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, καθώς και για τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται ως τελευταία γραμμή θεραπείας βαριών λοιμώξεων στους ανθρώπους.

Δείτε την οδηγία που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (European MedicinesAgency,EMA) για την κατηγοριοποίηση των αντιβιοτικών για χρήση στα ζώα για τη συνετή και υπεύθυνη χρήση τους.

Top