Επιμορφωτικά Σεμινάρια Έρευνας & Τεχνολογίας

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 χρόνων οι ερευνητές του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο για την εκπαίδευση και παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης σε νέους και έμπειρους  επιστήμονες. Αρκετά από αυτά τα σεμινάρια διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ήταν καινοτόμα στην εκπαίδευση που προσέφεραν. Στο πλαίσιο αυτών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε αρκετό εκπαιδευτικό υλικό.

Από το 2000-2017 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ οργανώθηκαν τα κάτωθι επιμορφωτικά σεμινάρια μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς.

2004 -2005

Επιμορφωτικά σεμινάρια σύγχρονης Φωτονικής Μικροσκοπίας

1o «Εφαρμογές Μεθόδων της Φωτονικής Μικροσκοπίας στην Βιοϊατρική Έρευνα και τη Διάγνωση» &
2o  «Σύγχρονες μέθοδοι Φωτονικής Mικροσκοπίας και εφαρμογές στην Bιοϊατρική Έρευνα και τη Διάγνωση»

Οργανώτριες: Δρς Δήμητρα Θωμαϊδου &  Χαραλαμπία Μπολέτη (Περισσότερα), (Αφισσα,πρόγραμμα, Εκπαιδευτικό υλικό)

Δύο επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώθηκαν στο ΕΙΠ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Δικτύου Φωτονικής Μικροσκοπίας  που  συντόνισε το ΕΙΠ (2004-2006) με συνεργαζόμενους φορείς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας-ITE στα Ιωάννινα και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Τα σεμινάρια αποτελούνταν από θεωρητικό μέρος και πρακτικές ασκήσεις.Στο θεωρητικό μέρος αναπτύχθηκαν οι βασικές αρχές της φωτονικής μικροσκοπίας (φωτεινού πεδίου και φθορισμού), οι δυνατότητες που έχουν προέλθει από τον συνδυασμό της τεχνολογίας της ψηφιακής απεικόνισης με την οπτική μικροσκοπία καθώς και οι βασικές αρχές της συνεστιακής μικροσκοπίας. Εφαρμογές της φωτονικής μικροσκοπίας στην Έρευνα και την Ιατρική διάγνωση αναφέρθηκαν  κυρίως σε λοιμώδη νοσήματα, την κυτταρική βιολογία και την νευροβιολογία. Παράλληλα παρουσιάσθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής (όπως π.χ. η χρήση των φθοριζουσών πρωτεϊνών και οι τεχνικές FRET, FRAP, FCS) και σε εφαρμογές της σύγχρονης μικροσκοπίας σε in vivo απεικόνιση (time lapse video microscopy) στην βιοϊατρική έρευνα με συμμετοχή ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πρακτικές ασκήσεις των σεμιναρίων είχαν στόχο την εκπαίδευση των καταρτιζομένων σε παρασκευή δείγματος για ανάλυση σε κλασσικό ή συνεστιακό μικροσκόπιο, εξοικείωση με μεθόδους χρώσης και αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση ενδοκυττάριων μοριακών δεικτών και στοιχείων μορφολογίας του κυττάρου, εξοικείωση στη χρήση ορθού & ανάστροφου κλασσικού και συνεστιακού μικροσκοπίου, εξοικείωση με ψηφιακές κάμερες και λογισμικά για την λήψη ψηφιακής εικόνας και τέλος εξοικείωση με λογισμικά για ανάλυση ψηφιακής εικόνας.
Οι δραστηριότητες του Ελληνικού Δικτύου Φωτονικής Μικροσκοπίας χρηματοδοτήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευναs και τεχνολογίας στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-Ανθρώπινα δίκτυα Ε&Τ επιμόρφωσης. Στην διοργάνωση των σεμιναρίων συμμετείχαν σαν συν χρηματοδότες και ιδιωτικοί φορείς (ΔΘΚΑ-ΥΓΕΙΑ, οι εταιρείες ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ και LAB SUPPLIES). Οι εταιρείες ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ & ΟΡΓΑΝΑ και Labor Science Α.Ε. παραχώρησαν εξοπλισμό και προσωπικό για τις διδασκαλία των πρακτικών ασκήσεων.
Συντονίστρια προγράμματος: Δρ Χ. ΜΠΟΛΕΤΗ – Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας & Τμήμα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

2006 -2007

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης στο ΕΙΠ:

Μία δραστηριότητα για τη διάχυση της Σύγχρονης Επιστημονικής γνώσης στη Βιολογία.

Οργάνωση και Επιμέλεια κειμένων: Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη – Δρ Σύλβα Χαραλάμπους (Περισσότερα)(Αφίσσα, Πρόγραμμα, Υλικό Σεμιναρίου)

Tρια επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης διοργανώθηκαν στο ΕΙΠ (26-28 Ioυνίου 2006, 18-20 Δεκεμβρίου 2006 και 2-4 Ιουλίου 2007). Βασικός στόχος της δραστηριότητας αυτής ήταν η μεταφορά ενός μηνύματος για την νέα επιστημονική και κοινωνική πραγματικότητα σε καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν το μάθημα Βιολογίας  και οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, είναι φορείς της.
«Όταν η αριστεία στη έρευνα τίθεται ως κυρίαρχος στόχος, άλλο τόσο θα πρέπει να τίθεται και ως στόχος στην παιδεία. Όταν η συνεχής ενημέρωση αποτελεί κοινωνική ανάγκη, άλλο τόσο αποτελεί ανάγκη και η συνεχής αναμόρφωση της παιδείας».

Κίνητρα για την οργάνωση των σεμιναρίων

Oι εξελίξεις στις Βιολογικές επιστήμες συνιστούν σήμερα έναν νέο άξονα πάνω στον οποίο διαρθρώνεται σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Ο ταχύτατος ρυθμός παραγωγής τεράστιου όγκου νέων δεδομένων δεν αφήνει τα χρονικά περιθώρια για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ο σύγχρονος πολίτης επιβάλλεται να μπορεί να ξεχωρίσει την χρησιμότητα ή την επικινδυνότητα των πραγματικοτήτων αλλά και τις ουτοπίες. Και τούτο γιατί πρέπει να πάρει αποφάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύεται από επικίνδυνες ακρότητες. Για να εξασφαλιστεί αυτό απαιτείται σωστή παιδεία και ενημέρωση. Μια κοινότητα που οφείλει να εμπλακεί ενεργά στην διάδοση και στην κατανόηση της νέας γνώσης είναι η επιστημονική. Η κοινότητα αυτή, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη μορφών επικοινωνιακής πρωτοβουλίας, που θα βοηθήσουν τους προσλαμβάνοντες τη γνώση να διακρίνουν οφέλη και κινδύνους από την εκμετάλλευση της. Θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι κατανόησης και διαχείρισης της με βάση τους οποίους η ποσότητα και η ποιότητα θα αναδεικνύονται ως ισότιμες αξίες. Η διεπιστημονική προσέγγιση, η κριτική, ο έλεγχος και η ένταξη των επιστημονικών γνώσεων σε ένα ιστορικό πλαίσιο μπορούν να εκπληρώσουν αυτό τον υψηλό στόχο.

Στόχος

Συμβαδίζοντας με ανάλογες δραστηριότητες επιστημονικών Κέντρων της Ευρώπης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανταποκρινόμενο σε αυτή την αναγκαιότητα, ως φορέας με κοινωνικό ρόλο στον τομέα της Δημόσιας Υγείας αλλά και της Εκπαίδευσης, πέτυχε χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, του προγράμματος «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΥΡΕΣ» αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και  την πρωτοβουλία  να πραγματοποιήσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα που αφορούν σε τεχνολογίες αιχμής των Βιοεπιστημών (Αφίσα).

Πραγματοποίηση του στόχου

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μάχιμοι ερευνητές του ΕΙΠ, ενός ερευνητικού κέντρου με διεθνή συμβολή στη Βιοϊατρική έρευνα αιχμής, ανέλαβαν τη μεταφορά των πιο σύγχρονων δεδομένων της βιολογικής έρευνας, σε διδάσκοντες το μάθημα της  βιολογίας στη μέση εκπαίδευση τους επιστήμονες δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για την σωστή πρόσληψη των δεδομένων αυτών από τους πολίτες του αύριο.

Θεματολογία

Η θεματολογία εστιάστηκε στη σχέση επιλεγμένων σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και αντίστοιχων αναπτυσσόμενων ή καθιερωμένων σύγχρονων τεχνολογιών, στη θεωρητική και πρακτική τους προσέγγιση και στον διεπιστημονικό τους χαρακτήρα (Πρόγραμμα)

Χαρακτηριστικά της δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα διαστήματα 26-28 Ιουνίου 2006, 18-20 Δεκεμβρίου 2006 και 2-4 Ιουλίου 2007 χαρακτηρίζονταν από την συμμετοχή ομιλητών από διαφορετικά γνωστικά πεδία και επιστημονικούς χώρους, την συμμετοχή νέων εκπαιδευτών (μεταπτυχιακών φοιτητών και μεταδιδακτορικών συνεργατών), την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL-ELLS), τους συμμετέχοντες καθηγητές (Στατιστικά στοιχεία) οι οποίοι, αφενός δεν είχαν διδαχθεί ανάλογα θέματα, αφετέρου προέρχονταν από την επαρχία όπου οι δυνατότητες να λειτουργήσει βιωματικά η νέα γνώση είναι περιορισμένη, την δημιουργία συγγράμματος (Link) και  αντίστοιχου CD, και την στατιστική μελέτη αξιολόγησης που βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που αφορoύσαν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας ειδικά διαμορφωμένα για κάθε κατηγορία συμμετεχόντων (ομιλητές, εκπαιδευτές, καθηγητές).

Προσφορά

Η προσφορά αυτού του έργου, η οποία ελπίζουμε ότι κάποτε θα μπορέσει να θεσμοθετηθεί και να στηριχθεί από το Υπουργείο Παιδείας, αφορά σε μια δημιουργική πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση κοινωνικών ομάδων που όμως εμπλέκονται σε ένα κοινό πεδίο δραστηριοτήτων που σχετίζεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που πηγάζει από τις εξελίξεις στις επιστήμες της ζωής. Η πραγματικότητα του 21ου αιώνα.

2012

European FP7 Regpot-2010-1 “Functional Analayiss of CNS-Infiltrating Cells During the development of CNS autoimmunity, Injury and repair” (Λειτουργική Ανάλυση των κυττάρων που διεισδύουν στο ΚΝΣ κατά την ανάπτυξη της αυτοανοσίας, του τραυματισμού και της επιδιόρθωσης του ΚΝΣ)

Οργανωτική ομάδα: Δρς Μαρία Ευαγγελίδου, Ιωάννης Γρίβας, Μαρία Καραμίτα, Βασιλική Κυραργύρη, Lesley Probert, Σταυρούλα Τσεβελέκη  (Περισσότερα)(Aφίσσα, Προγραμμα)


To 4-ημερο σεμινάριο (workshop) οργανώθηκε από μέλη του εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής στις 4-7 Δεκεμβρίου 2012, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος REGPOT  “NeuroSign” (2010-2013). Η χρηματοδότηση αυτή πραγματοποιήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 3 Εργαστήρια Νευροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (του Δρ Σωκράτη Τζάρτου ο οποίος ήταν και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, της Δρ Ρεβέκκας Μάτσα και της Δρ Lesley Probert) με στόχο την σημαντική αναβάθμιση της ερευνητικής εμπειρογνωμοσύνης και των υποδομών και τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας στις Νευροεπιστήμες.  Δεκατρείς ομιλητές από 7 Ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν με προφορικές παρουσιάσεις και πρακτικές επιδείξεις σε 44 φοιτητές από Ελλάδα και Ιταλία.

1ο  Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Ζώα Εργαστηρίου και καθημερινή πρακτική”

Οργανώτριες: Δρ Ειρήνη Φραγκιαδάκη,  Δρ Σύλβα  Χαραλάμπους, ( Πρόγραμμα Ημερίδας)
Το πρώτο 1ο από εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα Ζωϊκών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας  (ΤΖΠΒΕ) του ΕΙΠ και αφορούν στην διαμόρφωση της παιδείας των νέων επιστημόνων-χρηστών ζώων εργαστηρίου.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εναρμόνιση των τρόπων διαχείρισης ζώων εργαστηρίου σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές της ευζωϊας των ζώων (3 Rs), με στόχο την ηθική τους χρήση και παράλληλα την αριστεία στην έρευνα.
Η δομή των σεμιναρίων βασίζεται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό νόμο ΠΔ56/2013 και καλύπτει θεματολογικά  τα  κεντρικά θέματα (core modules) και τα κεφάλαια με ειδικά θέματα (specific Function  Modules)  ενώ  κάθε φορά πραγματοποιούνται και διαλέξεις που αφορούν στα πιο πρόσφατα δημιουργημένα ζωικά πρότυπα των ασθενειών ανθρώπων και ζώων.
Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνονται ομιλητές οι οποίοι προσκαλούνται  από ερευνητικά ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της χώρας αλλά και ερευνητές του ΕΙΠ.
Πιστοποιητικά παρακολούθησης χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

2013

RIIP Regional Course: “Digital image processing/analysis tools in Light Microscopy: From the basics and beyond” (Βιοπληροφορικά εργαλεία για Ανάλυση/Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας από φωτονική μικροσκοπία).

Κύρια οργανώτρια: Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη, Συνδιοργανωτές: Δρ Jean Christophe Olivo Marin & Δρ Δήμητρα Θωμαίδου (Περισσότερα)(Aφισσα, Πρόγραμμα, Υλικό Σεμιναρίου)
Διεθνές σεμινάριο διάρκειας 8 ημερών που διοργανώθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (10-17 Ιουνίου 2013),  με την υποστήριξη του διεθνούς δικτύου Ι νστιτούτων Παστέρ [Reseau International Institut Pasteur (RIIP)] και του Ινστιτούτου Carnot Maladies Infectieuses. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε βασικές και προηγμένες έννοιες και μεθόδους ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και στη χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα (ImageJ/Fiji, Icybioimageanalysis, Cellprofiler, Timm’sTrackingTool) και εμπορικών λογισμικών (Imaris, Scientific Volume Imaging (SVI), για την ποσοτική ανάλυση δεδομένων μικροσκοπίας φθορισμού, μέσω: Διαλέξεων, Πρακτικών ασκήσεων με δεδομένα μικροσκοπίας των ίδιων των εκπαιδευόμενων ή των εκπαιδευτών, Συζητήσεων με τους ειδικούς στο πεδίο της ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μικροσκοπίας. 20 επιλεγμένοι εκπαιδευόμενοι ακολούθησαν το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, ενώ μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων παρακολούθησε μόνο το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου. Στο σεμινάριο δίδαξε μεγάλος αριθμός ξένων και ελλήνων εκπαιδευτών, από το χώρο της έρευνας αλλά και ειδικοί απεσταλμένοι των εταιρειών. Οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και οι ομιλητές που συμμετείχαν στο σεμινάριο  προέρχονταν από 14 διαφορετικές χώρες και 3 ηπείρους (Περίληψη δραστηριοτήτων)
Χρηματοδότες: Reseau International Institut Pasteur (RIIP), Institut Carnot Pasteur Maladies Infectieuses, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

2ο  Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Ζώα Εργαστηρίου και καθημερινή πρακτική”

Οργανώτριες: Δρ Ειρήνη Φραγκιαδάκη,  Δρ Σύλβα  Χαραλάμπους ( Πρόγραμμα Ημερίδας )
Το δεύτερο από εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται ετήσια από το Τμήμα Ζωϊκών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας  (ΤΖΠΒΕ) του ΕΙΠ και αφορούν στην διαμόρφωση της παιδείας των νέων επιστημόνων-χρηστών ζώων εργαστηρίου.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εναρμόνιση των τρόπων διαχείρισης ζώων εργαστηρίου σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές της ευζωϊας των ζώων (3 Rs), με στόχο την ηθική τους χρήση και παράλληλα την αριστεία στην έρευνα.
Η δομή των σεμιναρίων βασίζεται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό νόμο ΠΔ56/2013 και καλύπτει θεματολογικά  τα  κεντρικά θέματα (core modules) και τα κεφάλαια με ειδικά θέματα (specific Function  Modules)  ενώ  κάθε φορά πραγματοποιούνται και διαλέξεις που αφορούν στα πιο πρόσφατα δημιουργημένα ζωικά πρότυπα των ασθενειών ανθρώπων και ζώων.
Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνονται ομιλητές οι οποίοι προσκαλούνται  από ερευνητικά ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της χώρας αλλά και ερευνητές του ΕΙΠ.
Πιστοποιητικά παρακολούθησης χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

European FP7 Regpot-2010-1 “Neurosign” program theoretical and practical workshop “Live Cell Imaging and Electrophysiology” (Ζωντανή απεικόνιση κυττάρων και Ηλεκτροφυσιολογία)

Οργανωτές:Δρς Δήμητρα Θωμαίδου, Ρεβέκκα Μάτσα, Σωκράτης Τζάρτος, Μάριος Ζουριδάκης  (Περισσότερα)
Το 3-ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο οργανώθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στο πλαίσιο του προγράμματος  FP7 REGPOT 2010-1 EC Program “NeuroSign” 264083, που στόχευσε στη δημιουργία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Κέντρου Αριστείας για τη μελέτη της σηματοδότησης στο νευρικό σύστημα σε φυσιολογική λειτουργία και σε δυσλειτουργία.
Σκοπός του ήταν να εκπαιδευτούν διδακτορικοί υπότροφοι και μεταδιδακτορικοί επιστήμονες στις έννοιες και στην πρακτική κατανόηση της απεικόνισης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε ζωντανά πειραματόζωα, καθώς και στην ηλεκτροφυσιολογία.
Στη διάρκεια του πρακτικού μέρους οι 20 επιλεγμένοι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εγχειρήσεις πειραματόζωων για τη δημιουργία ανοιχτού παράθυρου στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη, πολυφωτονική απεικόνιση ζωντανού πειραματόζωου μέσα από παράθυρο στον εγκέφαλο, καθώς και καταγραφές ιόντων χρησιμοποιώντας την τεχνική της ηλεκτροφυσιολογίας «patch–clamp» σε κύτταρα θηλαστικών. Στο workshopδίδαξε μεγάλος αριθμός αναγνωρισμένων ξένων και ελλήνων επιστημόνων με γνώση και εμπειρία σε σύγχρονες απεικονιστικές προσεγγίσεις. (Aφίσσα, Πρόγραμμα)

2014

3ο  Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου”

Οργανώτριες: Δρ Ειρήνη Φραγκιαδάκη,  Δρ Σύλβα  Χαραλάμπους  ( Περισσότερα )

Το 3ο από εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται ετήσια από το Τμήμα Ζωϊκών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας  (ΤΖΠΒΕ) του ΕΙΠ και αφορούν στην διαμόρφωση της παιδείας των νέων επιστημόνων-χρηστών ζώων εργαστηρίου.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εναρμόνιση των τρόπων διαχείρισης ζώων εργαστηρίου σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές της ευζωϊας των ζώων (3 Rs), με στόχο την ηθική τους χρήση και παράλληλα την αριστεία στην έρευνα.
Η δομή των σεμιναρίων βασίζεται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό νόμο ΠΔ56/2013 και καλύπτει θεματολογικά  τα  κεντρικά θέματα (core modules) και τα κεφάλαια με ειδικά θέματα (specific Function  Modules)  ενώ  κάθε φορά πραγματοποιούνται και διαλέξεις που αφορούν στα πιο πρόσφατα δημιουργημένα ζωικά πρότυπα των ασθενειών ανθρώπων και ζώων.
Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνονται ομιλητές οι οποίοι προσκαλούνται  από ερευνητικά ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της χώρας αλλά και ερευνητές του ΕΙΠ.
Πιστοποιητικά παρακολούθησης χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

1st Summer School Nanomaterials for bio-applications: focus on antimicrobial research (1οΘερινό Σχολείο σε Νανο υλικά για βιοεφαρμογές: Εστίαση στην αντιμικροβιακή έρευνα)( Περισσότερα )

Το 1ο Θερινό Σχολείο του CycloN Hit περιελάμβανε διαλέξεις και εργαστήρια για τα βακτήρια, τα αντιβιοτικά & τους μηχανισμούς αντοχής, τις βασικές αρχές βιοαπεικόνησης και τα πειραματικά μοντέλα ζώων, τα μικροσυστήματα και συσκευές για την ανίχνευση παθογόνων, καθώς και τις κυκλοδεξτρίνες (σύνθεση, δέσμευση φαρμάκων και φαρμακοκινητική). Στο θερινό σχολείο συμμετείχαν δεκαοκτώ νέοι ερευνητές.
Χρηματοδότηση: Μarie Curie FP

2015

LAS- RIIP International Course:  “Ζώα εργαστηρίου στην Βιοϊατρική έρευνα: Θεωρία και πρακτική”

Οργανώτριες: Δρ Ειρήνη Φραγκιαδάκη, Δρ Σύλβα  Χαραλάμπους, Dr Marion Berard ( Περισσότερα )

Το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοιατρικής Έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ οργανώνει σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Παστέρ  για πρώτη φορά στο ΕΙΠ και στο διεθνές δίκτυο ΙΠ, ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Laboratory Animals in  Biomedical Research: Theory and Practice”, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Αθήνα, στις 18-22 Μαϊου 2015.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιστήμονες των φυσικών επιστημών και τεχνικούς που χρησιμοποιούν ζώα εργαστηρίου και παρέχει βασική θεωρία και πρακτική άσκηση, εναρμονισμένες με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της Οδηγίας της ΕΕ 2010/63.
Χρηματοδότηση: διεθνές δίκτυο των Ινστιτούτων Παστέρ,
Συνχρηματοδότηση: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και άλλες εταιρείες
(βλ. ανακοίνωση σεμιναρίου )

2016

Institut Pasteur International Network course:  “Cell Biology and infection: Digital Image Processing/Analysis Tools for Quantitative Light Microscopy Imaging” (Κυτταρική βιολογία και μολύνσεις με παθογόνα: Βιοπληροφορικά εργαλεία για Ανάλυση/Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας για ποσοτικοποίηση της απεικόνισης με φωτονικό μικροσκόπιο)

Κύρια οργανώτρια: Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη,  Συνδιοργανωτές: Δρ Jean Christophe Olivo Marin, Δρ Ευαγγελία Ξύγγη & Δρ Fabrice de Chaumont  ( Περισσότερα )(Aφίσσα, Πρόγραμμα, Υλικό Σεμιναρίου)

Διεθνές επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 5 ημερών που διοργανώθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (4-8 Ιουνίου 2016),  με την υποστήριξη του διεθνούς δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ [Reseau International Institut Pasteur (RIIP)] και του Ινστιτούτου Carnot Maladies Infectieuses. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε βασικές και προηγμένες έννοιες μεθόδων Πληροφορικής της Βιοαπεικόνισης.
Το σεμινάριο περιελάμβανε:

  • διαλέξεις, πάνω σε έννοιες και μεθοδολογία για την επεξεργασία / ανάλυση ψηφιακών δεδομένων (εικόνων και βίντεο) και σε επιλεγμένα θέματα κυτταρικής βιολογίας και βιολογίας της αλληλεπίδρασης παθογόνων μικροβίων με κύτταρα ξενιστές
  • πρακτικές ασκήσεις με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ποσοτική ανάλυση των συνόλων δεδομένων εικόνων μικροσκοπίας χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Icy και ImageJ / Fiji
  • συζητήσεις με ειδικούς στο πεδίο.

Στο σεμινάριο εκπαιδεύτηκαν μεταπτυχιακοί φοιτητέs, μεταδιδακτορικοί συνεργάτες και τεχνικοίπου εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα που απαιτούν απεικόνιση με μικροσκοπία φθορισμού και ποσοτικοποίηση των δεδομένων με επεξεργασία / ανάλυση ψηφιακής εικόνας και videos. Στο σεμινάριο δίδαξε μεγάλος αριθμός ξένων και ελλήνων εκπαιδευτών, από το χώρο της έρευνας αλλά και ειδικοί απεσταλμένοι των εταιρειών. Συνολικά 23 νέοιεπιστήμονεςεκπαιδεύτηκαναπό 11 διαφορετικές χώρες και 4 ηπείρους. (Περίληψη δραστηριοτήτων)
Χρηματοδότες: Pasteur International Network Association (APIN), Institut Carnot Pasteur Maladies Infectieuses, Institut Pasteur, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

4ο  Εκπαιδευτικό σεμινάριο “Ζώα Εργαστηρίου: αλλαγή παραδείγματος”

Οργανώτριες: Δρ Ειρήνη Φραγκιαδάκη,  Δρ Σύλβα  Χαραλάμπους (Αφίσσα, Πρόγραμμα)

2017

TT-RIIP International course «Τεχνολογίες διαγένεσης στην προτυποποίηση ανθρώπινων ασθενειών: Βασικές αρχές, σχετικές τεχνολογίες, διαχείριση ζώων εργαστηρίου και βιοηθική»

Οργανώτριες: Δρ Σύλβα  Χαραλάμπους, Dr Francina Langa Vives, Dr Μartina Crispo, Δρ Ειρήνη Φραγκιαδάκη (Περισσότερα)Aφίσσα , Πρόγραμμα )

Το Εργαστήριο Διαγονιδιακής Τεχνολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα εργαστήρια του  Ινστιτούτου Παστέρ του Μοντεβιδέο και το Ινστιτούτου Παστέρ του Παρισιού οργάνωσε  για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα 8-ημερο διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο που αφορά στη διαγονιδιακή τεχνολογία και τη χρήση της στην προτυποποίηση των ανθρώπινων ασθενειών το οποίο θα προσφέρει μια ολιστική γνώση του πεδίου, εργαστηριακή εκπαίδευση στο χειρισμό βασικών τεχνικών της διαγένεσης, καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και ανάπτυξης δικτύωσης μεταξύ  ειδημόνων του πεδίου και των νέων επιστημόνων.
Η δράση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το  διεθνές  δίκτυο των Ινστιτούτων Παστέρ και παράλληλα ενισχύθηκε από το International Society for Transgenic Technology (ISTT), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και άλλες εταιρείες (βλ. ανακοίνωση σεμιναρίου)

Top